Sivuston käyttö­ehdot

Tervetuloa käyttämään Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n (LSJH) asiakasraportointipalvelua ("sivustoa") alla mainituin käyttöehdoin ja edellytyksin. Käyttäjätunnukset ja sivuston teknistä tukea voi pyytää LSJH:stä tästä osoitteesta.

Käyttö­ehdot

Sivusto on LSJH:n tuottama ja ylläpitämä asiakasraportointipalvelu, jonka immateriaaliset oikeudet ovat LSJH:lla. Sivuston sisällön tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet sekä tietokoneohjelmat ja kaikki HTML- ja muut koodit, jotka sisältyvät sivustoon, säilyvät aina LSJH:lla ja/tai sen lisenssinsaajilla, ja ovat suojattuja tekijänoikeuslakien nojalla.

Sivusto perustuu LSJH:n kokoamaan ja ylläpitämään tietoon. Rekisterin tiedot perustuvat LSJH:n laskutusjärjestelmän tietoihin. Sivuston sisällön edelleen julkaiseminen ilman LSJH:n lupaa on kielletty.

Re­kis­te­röi­ty­mi­nen

Raportointipalvelun käyttäjäoikeuksia voi pyytää LSJH:ltä, joka myöntää käyttäjätunnukset asiakasrekisterin tietojen perusteella. Avaamalla ja käyttämällä sivustoa katsotaan sinun lukeneen ja hyväksyneen nämä käyttöehdot. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja tai niiden jotain osaa, sinun ei tule avata eikä käyttää sivustoa. Sivuston käyttäjät vastaavat toimittamiensa henkilö- ja yhteystietojensa aitoudesta ja ajanmukaisuudesta.

Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Käyttäjän on huolehdittava, etteivät ne päädy ulkopuolisen käyttöön. Mikäli useampi henkilö käyttää samoja tunnuksia on tunnuksen varsinainen omistaja vastuussa siitä, että kyseisillä tunnuksilla tapahtuva käyttö on näiden käyttöehtojen mukaista. LSJH voi peruuttaa joko osaksi tai kokonaan käyttäjän käyttöoikeuden, mikäli käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja. Sivuston käyttöoikeudet lakkaavat olemasta voimassa 30 pv kuluttua siitä, kun käyttäjätunnukset on lakkautettu.

Sivuston käyttäminen

Sivuston käyttäminen on sallittua ainoastaan voimassaolevan lainsäädännön, näiden käyttöehtojen ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä on vastuussa sivuston tai sen välityksellä toimittamansa tiedon toden- ja asianmukaisuudesta. LSJH pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että sivuston sisältö on paikkansapitävää ja ajan tasalla, mutta LSJH ei voi antaa takuita (nimenomaista, epäsuoria tai muita) sivustolla esiintyvien tietojen luotettavuudesta, paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä. Käyttäjätunnuksen haltija on vastuussa kaikista käyttäjätunnuksella tehdyistä toimista.

Muut ehdot

LSJH pyrkii parhaan kykynsä mukaan ylläpitämään sivuston toimivuutta. LSJH ei kuitenkaan vastaa käyttökatkosten aiheuttamista välittömistä eikä välillisistä vahingoista tai siitä ettei sivusto ole käytettävissä. LSJH pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan turvaamaan sivuston tietoturvan, mutta ei kuitenkaan täysin voi taata sivuston tietoturvaa tai sen tasoa.

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 1.6.2013 ja ovat voimassa toistaiseksi. LSJH:lla on oikeus muuttaa tai korvata nämä käyttöehdot yksipuolisesti. Muutoksista tiedotetaan sivustossa ennen niiden voimaantuloa ja muutokset sitovat niiden tultua voimaan kaikkia käyttäjiä. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaan yleisessä alioikeudessa.